Sisseastumine 10. klassi

Loomise kuupäev 01.06.2024

Teiste koolide õpilaste sisseastumine 10. klassi

 

Avaldus  ja dokumendid võetakse vastu Lasnamäe Vene Gümnaasiumi kantseleis või saadetuna digiallkirjastatult kooli ametlikule e-posti aadressile laveg@laveg.edu.ee

Nõutud dokumendid tuleb esitada hiljemalt 1. juuniks  2024. aastaks.

10. klassi õpilase vastuvõtmise avalduse blanketi leiab siit   Avaldused | Lasnamäe Vene Gümnaasiumlink opens on new pageAvaldused | Lasnamäe Vene Gümnaasium">

Kõik tingimused võib leida Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu korrast 

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kordlink opens on new pageLasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord">

Tasemetestid eesti keeles ja matemaatikas ning vestlus toimuvad 25. juunil.

Teiste koolide õpilaste eelnev registreerimine sisseastumiseks 10. klassi toimub 01.06 - 15.06.2021. Eelregistreerimine on kohustuslik.

Link registreerimiseks asub  SIINlink opens on new pageSIIN">

Link avatakse 31. mail 2024.a

Gümnaasiumi kursused kujunevad 21-st tunnist, iga tunni kestvus on 75 minutit. Selle arvelt õppeaasta jooksul hea õppeedukusega õpilastel tekib 2-3 tunnivaba nädalat.

Lasnamäe Vene Gümnaasium tagab gümnaasiumiastmes 60% ulatuses eestikeelse aineõppe. Vastavalt tunnijaotuskavale õpetatakse gümnaasiumiastmel kohustuslikke aineid ning kooli poolt määratud valikaineid. Õpilased saavad õppida mitut võõrkeelt. Lisaks inglise keelele on gümnaasiumiastme õpilastel võimalik õppida ka saksa keelt, soome keelt ja jaapani keelt vm. 

Õpilastel on võimalik valida  valikaineid erinevatest valdkondadest – üldained, loodus- ja reaalained ning sotsiaalained: praktiline geograafia, praktiline psühholoogia, kõne ja väitlus, planimeetria, Tallinna lugu, eesti ametikeel jms.  Gümnaasiumi tasemel pakutakse laia valikut infotehnoloogia alaseid aineid:  veebidisain, 3D- modelleerimine ja programmeerimine.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi koostööpartneriteks on TEKO ja Sisekaitseakadeemia ning õpilastel on võimalus valida nende õppeasutuste valikkursuseid.

Koostöös TEKO-ga  pakume 3 valikkursust:  pagar-kondiitri, toitlustuse ja toitlustusteeninduse valikkursuseid.

Koostöös Siseakaitseakadeemiaga pakume “Sisekaitseõppe” valikkursuseid.

Õppeprotsessi kohta kogutakse õpilastelt tagasisidet ning seda võetakse arvesse õppeprotsessi kujundamisel.

Koolis valitseb lahke ja toetav suhtumine õpilastesse, mis aitab õpilastel ennast koolis hästi tunda.

Toetame õppijate loovust ja ettevõtlikkust ning arvestame mujal läbitud  EHISesse kantud kursusi.

 

 

 

Viimati muudetud 01.06.2024.