Õppeaasta eesmärgid

2023.-2024. Õppeaasta eesmärgid

  • Eesti keele, eestikeelse aineõppe ja matemaatika kvaliteet on paranenud kõikides kooliastmetes;
  • Õppijakeskne ja koostöine  lähenemine  õppeprotsessile on realiseeritud läbi koostöise õpetamise mudeli;
  • Koolipere liikumine ja koolisport avaldab positiivset mõju koolipere emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele;
  • Õppimist toetav hindamismudel motiveerib õpilasi saavutama häid õpitulemusi.

 

Avaldatud 19.06.2018. Viimati muudetud 07.11.2023.