Visioon ja missioon

"Õpelase arendamisest kooli arenguni"

Meie kooli visioon:
Lasnamäe Vene Gümnaasium on multikultuurne kõikide kooliastmetega õpilase arengut toetav
õppeasutus, kus õppuritele on tagatud individuaalne lähenemine ning mille lõpetaja saab edukalt
integreeruda Eesti ja Euroopa ühiskonda.

Missioon:
Lasnamäe Vene Gümnaasium on tugevate traditsioonidega mitme õppekeelega kool, kes:
● aitab kaasa õpilase võtmekohasele arengule;
● annab riiklikule õppekavale vastava konkurentsivõimelise hariduse;
● loob tingimused rahvuskultuuri säilitamiseks multikultuurses keskkonnas.

Avaldatud 07.11.2023. Viimati muudetud 07.11.2023.