Haldusjärelevalve


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Munga 18, Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.ee.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Munga 18, Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.ee.