Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riigieksamid 2019/2020

Eesti keel teise keelena – 21.–23. aprill 2020.a;

Matemaatika – 22. mai 2020. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel – 4.–11. mai 2020. a.

Põhikooli lõpueksamid

1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Tasemetööde ajad:

3. klassi õpilastele (paberil):
  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid): 20. mai 2020.
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.

 

 

Riigieksamid 2019/2020

Eesti keel teise keelena – 21.–23. aprill 2020.a;

Matemaatika – 22. mai 2020. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel – 4.–11. mai 2020. a.

Põhikooli lõpueksamid

1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Tasemetööde ajad:

3. klassi õpilastele (paberil):
  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid): 20. mai 2020.
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.