Toitlustamine

pärast 1. tundi  - 1а, 1b, 1d, 1е, 1с, 2а, 2b, 2d, 2e 
pärast 2. tundi  -  2с, 3а, 3b, 3d, 3е, 3с, 3m, 4a, 4b
pärast 3. tundi  -  4v, 4с, 4e, 5а, 5b, 5с, 5v, 6a, 6b, 6c 
pärast 4. tundi  - 7а, 7b, 7v,7c, 8a, 8b, 8v  
pärast 5. tundi  - 9а, 9b, 9v, 9g, 10, 11, 12