Toitlustamine

pärast 1. tundi  - 1а, 1b, 1d, 1е, 1с, 2а, 2b, 2d, 2e, 2c 
pärast 2. tundi  - 3а, 3b, 3d, 3е, 3с, 4a, 4m
pärast 3. tundi  - 4b, 4d, 4с, 4e, 5а, 5b, 5с, 5v, 5e
pärast 4. tundi  - 6a, 6b, 6v, 6c, 7а, 7b, 7c, 8a  
pärast 5. tundi  - 8b, 8v, 8c, 9а, 9b, 9v, 10a, 11a, 12a

Söökla nädalamenüü

Pikapäevarühma nädalamenüü