Koolielu

Pikapäevarühmad

1. keelekümblusklassi õpilaste pikapäevarühm alustab tööd 10. septembril 2018.a.

1. vene õppekeelega klasside õpilaste pikapäevarühmad alustavad tööd 1. oktoobril 2018.a.

Toitlustamine pikapäevarühmas

AS Tuleleek pakub võimalust tasuda sooja koolitoidu eest ülekandega AS Tuleleek arveldusarvele.

Tasumisele kuuluv summa arvutatakse igaks kuuks eraldi sõltuvalt koolipäevade arvust kuus. Toidukulud on 1,34 eurot päevas. Maksekorraldusel on kindlasti vaja näidata viitenumbri. Lahtris "selgitus" on vaja näidata  kuu, millise eest makse tehti, õpilase nime ja perekonnanime, klassi.

Septembris tasumisele kuuluv summa on 20,10 eurot.
Oktoobris - 24,12 eurot.

Rekvisiidid:
AS Tuleleek
a / a 221024028355 Swedbank
Viitenumber: 14800018

Ülekanne tuleb teha iga jooksva kuu 25.-ks kuupäevaks.

Kommentaarid ja ettepanekud saab saata: tuleleek1@hot.ee