Vastuvõtt

Õppesuunad

Keelesuund

Loodusteaduslik õppesuund

Reaal - infotehnoloogiline õppesuund