Õppekava toetava tegevuse töökorraldus 2020/2021.õ-a


ÕTT rühm  on suunatud  1.- 5. klassi õpilastele tagamaks õppeedukust teises keeles õppimiseks. Osalemine ÕTT tundides on õpilastele tasuta.

 On arvestatud vajadust täiendavalt õpetada põhiaineid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus), et tagada õppekavas esitatud nõuete täitmine.

ÕTT keelekümblusklasside  NÄDALAPLAAN

1.c– 4.c klass -  2 tundi (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus - vastavalt vajadusele)

5.c klass – 1 tund matemaatikat (õp.O.Koch) ja 1 tund ajalugu (õp.K.Kiipus)

 

Klass

Kellaeg

Õpetaja

Ruum

Esmaspäev

2.C

6.tund

õp. Olga Koch

208B

3.C

6.tund
7.tund

õp. Riina Korolkov

205B

Teisipäev

1.C

5. tund
6. tund

õp. Kris Kiipus

207B

2.C

6. tund

õp. Olga Koch

208B

Kolmapäev

5.C

7. tund

õp. Kris Kiipus

207B

Neljapäev

4.C

6. tund

õp. Kyllike Reitsnik

314A

5.C

7. tund

õp. Olga Koch

208B

Reede

4.C

6. tund

õp. Kyllike Reitsnik

314A

ÕTT rühm  on suunatud  1.- 5. klassi õpilastele tagamaks õppeedukust teises keeles õppimiseks. Osalemine ÕTT tundides on õpilastele tasuta.

 On arvestatud vajadust täiendavalt õpetada põhiaineid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus), et tagada õppekavas esitatud nõuete täitmine.

ÕTT keelekümblusklasside  NÄDALAPLAAN

1.c– 4.c klass -  2 tundi (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus - vastavalt vajadusele)

5.c klass – 1 tund matemaatikat (õp.O.Koch) ja 1 tund ajalugu (õp.K.Kiipus)

 

Klass

Kellaeg

Õpetaja

Ruum

Esmaspäev

2.C

6.tund

õp. Olga Koch

208B

3.C

6.tund
7.tund

õp. Riina Korolkov

205B

Teisipäev

1.C

5. tund
6. tund

õp. Kris Kiipus

207B

2.C

6. tund

õp. Olga Koch

208B

Kolmapäev

5.C

7. tund

õp. Kris Kiipus

207B

Neljapäev

4.C

6. tund

õp. Kyllike Reitsnik

314A

5.C

7. tund

õp. Olga Koch

208B

Reede

4.C

6. tund

õp. Kyllike Reitsnik

314A