Eksamid ja tasemetööd


Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

 Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
21. aprill 2021. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
21.–23. aprill 2021. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –
3. mai 2021. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) –
4.–7. mai 2021. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –

25. mai 2021. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
25.–27. mai 2021. a;
  4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
21. aprill 2021. a;
  5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
21.–23. aprill 2021. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

 

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

 Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
21. aprill 2021. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
21.–23. aprill 2021. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) –
3. mai 2021. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) –
4.–7. mai 2021. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –

25. mai 2021. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
25.–27. mai 2021. a;
  4) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
21. aprill 2021. a;
  5) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
21.–23. aprill 2021. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
  7) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
  8) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
  9) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.